Rollco produserer aluminiumstativ for sentrallager i rent og støvtett miljø

Avskärmning aluminiumprofiler

Behovet for et støvtett og klinisk rent miljø kombinert med lager og produksjon stiller særskilte krav til inventar og utrustning. Ut fra disse forutsetningene har Rollco utviklet en løsning med aluminiumstativ for avskjerminger til lager der produkter stiller høye krav til renslighet.

Høye krav til renslighet i lagermiljø

Innen mange bransjer stilles det høye krav til renslighet i lokaler og for utstyr. En del produkter kan dessuten være veldig sensitive for støv. Dette kan være en utfordring når det gjelder lager- og produksjonsmiljø, et miljø som naturlig genererer støv, skitt og annen forurensning.

Næringsmiddelsektoren er et eksempel hvor renslighet og hygiene er avgjørende for produktkvaliteten. Atmosfæren ved næringsmiddelanlegg er iblant aggressiv og kan inneholde damp, varme og støv. Luftbårne partikler fra ett produksjonstrinn kan lett overføres til andre trinn.

Effektive avskjerminger som separerer ulike deler i produksjonen i en rent og støvtett miljø kan her fylle en viktig rolle.

Fra prototype til ferdig aluminiumstativ

Rollcos selger, Frederik, forteller oss om et samarbeidsprosjekt med en kunde som Rollco har et godt forhold til fra før.

– Vi var her med allerede i designfasen og har hjulpet kunden med ulike forslag på hensiktsmessig konstruksjon. Desto tidligere vi får være med i nye prosjekt, desto bedre, sier Frederik.

– Involver oss gjerne allerede på planleggingsstadiet, så har vi mulighet til å komme med tidlige innspill som på sikt fører til en optimal løsning. Det er alltid enklere å “korrigere” på forhånd enn i ettertid.

Rollco bisto med deler til å først bygge opp og teste konstruksjonen, før det endelige designet ble bestemt. Etter det fullførte kunden selv det siste tegningsunderlaget. Alle deler ble bearbeidet på Rollcos verksted i Gadstrup.

Avskärming
Aluminiumstativ_v2

Levering som byggesett forenklet transporten

Avskjermingene er klumpete, og å transportere dem ferdigbygde hadde vært både veldig dyrt og energimessig ineffektivt. Delene ble derfor levert som et ferdig byggesett som siden ble bygget sammen på plass hos kunden.

– Aluminiumstativet består av ulike aluminiumsprofiler, gangjern, vinkler, koblinger, maskinføtter, beslag, dørhåndtak, polykarbonatskiver, aluminiumskiver og diverse andre tilbehør. Jeg kan ha glemt noe, sier Frederik og ler.

I tillegg til dette har Rollco skaffet skinnestyringer til skyvedørene, så de kan flyttes sidelengs.

Vi takker Frederik og vår kunde for at de har delt og hjelper med å inspirere konstruktører til fremtidige prosjekt.

New call-to-action