_77A5070

Skreddersydd løsning forbedret lineærsystem innenfor rammen av budsjettet

En produsent av maskiner til metallbearbeiding var utfordret av lang monteringstid og parallellitetsproblemer, noe som førte til økte kostnader. Med en skreddersydd løsning klarte Rollco å effektivisere monteringen og øke kvaliteten uten å overskride budsjettet.

Måtte løse problem med lineærsystem innenfor budsjettet

Et internasjonalt selskap som produserer maskiner til metallbearbeiding hadde en lineærløsning, som var kilde til mye bekymring. Siden innkjøpsavdelingen prioriterte å begrense kostnadene for komponenter, hadde de valgt ikke å kjøpe en ferdigbygd lineær enhet. I stedet hadde de bygget en egen løsning med separate komponenter. Resultatet av dette var en lineær enhet som både var kompleks og vanskelig å montere, noe som medførte at det både tok lang tid og ble dyrt.

Til tross for flere forsøk klarte selskapet ikke å finne en fungerende løsning med de samme komponentene som de brukte. De ga derfor Rollco oppdraget å analysere problemet og finne en løsning som ville øke kvaliteten uten å overskride budsjettrammen, som innkjøpsavdelingen hadde satt.

Skreddersydd lineær enhet oppfylte kravene

Løsningen ble en spesialutviklet parallelldrevet lineær enhet, som kombinerte mekanikk og motordrift. Dette var en dyrere mekanisk løsning, som imidlertid løste problemet med parallellitet.

Selv om den skreddersydde lineære enheten i seg selv var dyrere, halverte den kostnadene for motordrift. Dermed ble totalkostnaden for lineærenheten og motor marginalt dyrere. Samtidig sparte selskapet tid på håndteringen og monteringen på verkstedet, siden løsningen var skapt nøyaktig for maskinene deres.

Høyere pris, redusert totalkostnad

Innkjøpsavdelingen hadde satt et budsjett for en maksimal totalkostnad, som ble nådd selv om den spesialutviklede løsningen var noe dyrere. Dette selskapet så på helheten i stedet for bare å se prisen, noe som i dette tilfellet førte til at de ikke bare holdt budsjettet, men også økte installasjonens kvalitet. Rollco klarte å løse denne oppgaven fordi de er en komplett leverandør med stor fleksibilitet. Dette betyr at de kan skape totaløkonomiske løsninger, som er tilpasset kundenes behov både når det gjelder kvalitet og budsjett.

Les mer om lineærsystemer

Se våre produkter

Last ned sjekklisten